Board logo

標題: [鯨豚保育] 屯門發現白海豚屍體 [打印本頁]

作者: kui    時間: 2006-6-14 23:09     標題: 屯門發現白海豚屍體

屯門發現白海豚屍體

2006年6月14日 明報即時新聞 港聞 (20:35)

屯門美樂花園對開石灘下午長約1m長的白海豚屍體,已經開始腐爛,漁護署明日才派人到場檢驗屍體。

[ 本帖最後由 深藍 於 2006-6-16 09:03 編輯 ]
作者: kui    時間: 2006-6-15 21:54

Follow up:

蝴蝶灣發現白海豚屍

2006年6月15日 明報 港聞

【明報專訊】屯門美樂花園對開近蝴蝶灣1個小沙灘,昨日傍晚遊人報警指發現1具中華白海豚屍體。該白海豚約1.5m長、性別未明,屍身已發脹,相信已死去一段時間,相信是被海水衝上沙灘,其下顎崩缺,腹部亦穿了1個洞,內臟外露,未知是死前還是死後造成,死因有待調查。警員到場後,通知漁護署到場了解。現場消息指,漁護署人員要今天才能到場。


白 海 豚 浮 屍

2006年6月15日 蘋果日報 港聞

【 本 報 訊 】 1 條 疑 是 中 華 白 海 豚 的 屍 體 , 昨 傍 晚 6 時 許 被 發 現 在 屯 門 美 樂 花 園 對 開 的 海 濱 公 園 灘 邊 , 腸 臟 流 出 , 身 體 有 多 處 傷 痕 , 疑 是 遭 船 葉 打 傷 死 亡 , 並 被 沖 至 岸 邊 。 警 方 通 宵 封 鎖 現 場 , 等 候 海 豚 保 育 組 織 人 員 將 屍 體 撿 走 檢 驗 死 因 。

中 華 白 海 豚 目 前 只 剩 下 2,000 條 , 其 中 半 數 在 珠 江 口 水 域 棲 息 , 偶 爾 在 大 嶼 山 出 沒 , 但 珠 江 和 大 嶼 山 基 建 工 程 頻 頻 展 開 , 嚴 重 影 響 中 華 白 海 豚 的 生 存 。
作者: 深藍-Owen    時間: 2006-6-16 09:03

白 海 豚 疑 被 污 水 奪 命

【本 報 訊 】 在 屯 門 美 樂 花 園 對 開 海 濱 公 園 灘 邊 擱 淺 曝 屍 多 日 的 中 華 白 海 豚 , 昨 日 由 漁護 署 及 海 洋 公 園 的 海 豚 保 育 專 家 視 察 , 並 撿 走 海 豚 的 內 臟 、 牙 齒 和 表 皮 組 織 化 驗 ,相 信 其 死 因 與 海 水 污 染 有 關 。

須 化 驗 內 臟 毒 物
昨 晨 10 時 許 , 漁 護 署 及 海 洋 公 園 共 派 出 五 名 海 豚 保 育 專家 , 到 美 樂 花 園 海 邊 視 察 數 日 前 擱 淺 的 海 豚 屍 體 , 證 實 是 一 條 1.21 米 長 、 值 幼 年期 的 中 華 白 海 豚 。
據 海 洋 公 園 保 育 基 金 助 理 科 學 主 任 馮 家 璋 指 出 , 該 條 海 豚屍 身 無 被 船 葉 擊 中 或 遭 漁 網 纏 身 的 傷 痕 , 相 信 牠 在 海 中 死 去 三 至 四 日 , 再 被 海 浪 衝上 岸 , 屍 體 已 發 臭 和 腐 爛 。
專 家 暫 時 不 清 楚 其 真 正 死 因 , 不 排 除 受 海 港 污 染影 響 , 所 以 撿 走 豚 屍 的 部 份 表 皮 連 脂 肪 組 織 、 牙 齒 顎 骨 及 肝 臟 , 化 驗 是 否 積 聚 過 多有 機 氯 化 物 及 水 銀 重 金 屬 等 有 害 物 質 致 死 。
馮 家 璋 補 充 說 , 由 於 中 華 白 海 豚的 數 目 愈 來 愈 少 , 約 剩 2,000 條 , 今 年 二 月 亦 有 一 條 白 海 豚 嬰 兒 在 屯 門 蝴 蝶 灣 擱 淺身 亡 , 可 能 與 珠 江 和 大 嶼 山 基 建 工 程 頻 仍 有 關 。

http://appledaily.atnext.com/tem ... &art_id=6031952
作者: kui    時間: 2006-6-16 17:36

幾有趣既報導,"專家"話唔知因乜事致死,但又暗示同污染有關

要化驗組織既污染物水平,但又唔講屍身腐化對污染物水平既影響

二千條呢個數字(實際係千四條),係包括整個珠江口水域

香港約莫有二百條,而呢個數字過去十年無乜大改變

而每年平均有十條白海豚擱淺,如果唔睇下死海豚既年齡分佈,年頭有條B死左唔代表o
的乜....
歡迎光臨 HKWildlife.Net Forum 香港自然生態論壇 (http://hkwildlife.net/Forum/) Powered by Discuz! 5.0.0