Board logo

標題: [ID] 鷸 ID [打印本頁]

作者: zaku0328    時間: 2008-4-13 16:23     標題: 鷸 ID

鷸好難分呀!睇咗華南鳥類都唔識分,請問哩兩幅係唔係磯鷸,因為覺得顏色唔多似。

多謝賜教!

[ 本帖最後由 zaku0328 於 2008-4-13 21:37 編輯 ]
作者: sammysam    時間: 2008-4-13 16:51

第一隻應該係灰尾鷸, 第二隻係林鷸....
作者: 深藍-Owen    時間: 2008-4-13 17:19

  灰尾鷸呀~~~~~!
作者: zaku0328    時間: 2008-4-13 21:26     標題: 回覆 #2 sammysam 的帖子

Thank you Sammy!
作者: isaac_chan    時間: 2008-4-13 23:13

灰尾鷸 係 MP 上兩年春季過境都有兩隻, 唔算難見喎, 係遠啲咁啫.....
作者: 深藍-Owen    時間: 2008-4-13 23:14QUOTE:
原帖由 isaac_chan 於 2008-4-13 23:13 發表
灰尾鷸 係 MP 上兩年春季過境都有兩隻, 唔算難見喎, 係遠啲咁啫.....

上年鯉魚門都有啦. 咁係見唔到就見唔到喇..!
作者: Tony    時間: 2008-4-14 13:57

Good Shot of Grey tailed Tattler!!!
作者: 甲蟲    時間: 2008-4-14 15:36

乜原來係正野,我果日好近喎...
果時都唔識認係乜...影左先算...


作者: zaku0328    時間: 2008-4-14 23:16

自己影咗好都唔知, 多謝各位師兄提點!

[ 本帖最後由 zaku0328 於 2008-4-14 23:17 編輯 ]
歡迎光臨 HKWildlife.Net Forum 香港自然生態論壇 (http://hkwildlife.net/Forum/) Powered by Discuz! 5.0.0