Board logo

標題: [鯨豚保育] 花紋海豚料游出白沙灣 [打印本頁]

作者: leo2004    時間: 2010-9-29 20:06     標題: 花紋海豚料游出白沙灣

花紋海豚料游出白沙灣

【本報訊】前日有巿民在西貢白沙灣海面發現鮮有在港露面的花紋海豚,漁農自然護理署人員昨早再出海視察,但未發現海豚蹤影,相信海豚已游出大海,避過擱淺的危機。

花紋海豚鮮有在本港水域出現。 (漁護署提供圖片)
市民誤當鯨魚

香港海豚保育學會會長洪家耀指出,前日接到多名在白沙灣居住或潛水的市民報告海豚蹤迹,「佢哋話條海豚個頭好圓,又無長嘴,仲以為係鯨魚!」

洪說,看過相片後相信是一條長約三米的成年花紋海豚,該條海豚最初據報在龍蝦灣出現,至中午已轉到白沙灣;由於白沙灣是內灣,一度擔心海豚會游近岸邊或遊艇會。

洪又表示,花紋海豚屬深海品種,在港較罕見,對上一次要追溯至○五年,當時有一條花紋海豚在愉景灣擱淺;約於八六、八七年曾連續有三條於牛尾海擱淺,「活生生」現身的今次屬首次,相信牠是迷路誤闖白沙灣。該類海豚身上滿布花紋,一般是與同伴打鬥及捕食烏賊時刺傷,身上花紋愈多,代表海豚年紀愈長。

http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20100929/00176_051.html
作者: dolphin-lover    時間: 2010-9-29 20:25

衷心祝福呢隻花紋海豚, 希望佢一路順流啦!!!
歡迎光臨 HKWildlife.Net Forum 香港自然生態論壇 (http://hkwildlife.net/Forum/) Powered by Discuz! 5.0.0