Board logo

標題: (若蟲)請問係飛蝨定葉蟬.. @.@" [打印本頁]

作者: 特別懶散    時間: 2021-8-21 17:14     標題: (若蟲)請問係飛蝨定葉蟬.. @.@"

((2021年04月05日攝))

不過如果係葉蟬... 全隻後腳應該有一排刺..
我影呢隻唔知係角度問題定係影得唔清楚... 後腳好似只得上半部有刺.... @.@

http://hkwildlife.net/Forum/view ... =%E8%BB%8D%E9%85%8D
http://gaga.biodiv.tw/9702bx/059%20-C.htm
[attach]65319[/attach]
20210405_IMG_4543
[attach]65320[/attach]
20210405_IMG_4545

- cropped image -
[attach]65321[/attach]
20210405_IMG_4543a
[attach]65322[/attach]
20210405_IMG_4545a

[ 本帖最後由 特別懶散 於 2021-8-21 17:16 編輯 ]

圖片: 20210405_IMG_4543.JPG (2021-8-21 17:14, 88.9 K) / 該附件被下載次數 46
http://hkwildlife.net/Forum/attachment.php?aid=65319圖片: 20210405_IMG_4545.JPG (2021-8-21 17:14, 85.08 K) / 該附件被下載次數 45
http://hkwildlife.net/Forum/attachment.php?aid=65320圖片: 20210405_IMG_4543a.jpg (2021-8-21 17:14, 68.3 K) / 該附件被下載次數 46
http://hkwildlife.net/Forum/attachment.php?aid=65321圖片: 20210405_IMG_4545a.jpg (2021-8-21 17:14, 65.56 K) / 該附件被下載次數 49
http://hkwildlife.net/Forum/attachment.php?aid=65322


歡迎光臨 HKWildlife.Net Forum 香港自然生態論壇 (http://hkwildlife.net/Forum/) Powered by Discuz! 5.0.0