HKWildlife.Net Forum 香港自然生態論壇
遊客:  註冊 | 登錄 | 龍尾 | YouTube | Facebook | English | Library | Blog | 幫助
 
標題: [珊瑚] Green Apple:水上活動激起巨浪毀珊瑚
深藍-Owen
蟲后
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5


100-400 Union   500/4 Union   Macro Team 100 & 105/2.8   Bird Maniac 鳥癡   Protect Lung Mei 保護龍尾  
UID 1
Total 16836
主題
回覆
精華 7
積分 101981
種子 101981
花蜜 15823
閱讀權限 70
註冊 2006-6-5
Pri. Camera:  Canon
狀態 離線
發表於 2006-10-22 08:50  資料 主頁 文集 短消息 
Green Apple:水上活動激起巨浪毀珊瑚

數 十 秒 歡 樂   犧 牲 數 十 年 生 長 成 果
Green Apple : 水 上 活 動 激 起 巨 浪 毀 珊 瑚
http://appledaily.atnext.com/tem ... &art_id=6431720

large rectangle on local news all
花式 滑 水 ( wakeboard ) 、 水 上 電 單 車 及 香 蕉 船 等 水 上 活 動 夠 刺 激 , 但 歡 樂 背 後 , 腳下 珊 瑚 群 卻 慘 遭 蹂 躪 。 環 保 人 士 警 告 , 珊 瑚 生 長 速 度 非 常 緩 慢 , 每 年 僅 生 長 一 厘 米! 犧 牲 了 至 少 需 數 十 年 才 可 恢 復 過 來 的 珊 瑚 , 換 取 十 多 秒 的 歡 樂 , 值 得 嗎 ?


橋 咀 島 牛 尾 洲 重 災 區
生 態 育 及 資 源 中 心 總 監 程 詩 灝 昨 日 身 處 西 貢 牛 尾 海 一 帶 的 橋 咀 島 , 他 說 每 逢 假 日 , 附 近一 帶 包 括 牛 尾 洲 及 沙 塘 口 洲 等 都 泊 滿 快 艇 及 遊 艇 , 有 市 民 乘 坐 香 蕉 船 , 也 有 玩 花 式滑 水 , 非 常 熱 鬧 , 但 珊 瑚 群 可 慘 了 , 不 止 被 遊 艇 排 出 的 液 污 染 , 更 被 快 艇 造 成 的 海 浪 衝 至 粉 碎 。


珊 瑚 會 吸 收 海 浪 能 量
據 了 解 , 香 蕉 船 由 高 速 快 艇 拉 動 , 最 高 時 速 達 70 浬 ; 至 於 花 式 滑 水 由 快 艇 拖 玩 者 在 水 上 滑 行 , 快 艇 平 均 時 速 約 20 浬 。 程 詩 灝 解 釋 , 當 快 艇 在 海 面 高 速 行 駛 時, 會 製 造 強 而 有 力 的 海 浪 , 拍 打 生 長 於 淺 水 區 域 、 水 深 只 有 三 至 五 米 的 脆 弱 珊 瑚 至粉 碎 , 「 情 況 有 如 海 嘯 時 , 建 築 物 吸 收 海 浪 力 量 , 之 後 被 破 壞 , 家 珊 瑚 就 吸 收 海 浪 能 量 。 」
中 心 本 月 16 日 在 牛 尾 洲 、 一 個 面 積 有 一 個 半 籃 球 場 般 大 的 珊 瑚 群 落 , 發 現 長 10 至 15 米 、 闊 2 至 3 米 的 大 坑 痕 , 懷 疑 是 遭 船 隻 撞 擊 引 致 。 他 估 計 , 今 次 是 自 04 年 觀 光 船 破 壞 海 下 灣 水 底 珊 瑚 後, 珊 瑚 群 落 遭 受 最 嚴 重 破 壞 的 一 次 , 「 絕 對 唔 係 普 通 船 隻 造 成 , 可 能 係 成 日 當 地 出 沒 潛 水 船 , 或 者 玩 水 上 活 動 艇 造 成 。 」


建 議 船 速 應 限 制 五 浬


他 認 為 , 水 上 活 動 愈 見 普 及 , 當 局 有 必 要 將 珊 瑚 密 集 地 區 的 船 速 限 制 至 5 浬 或 以 下。 至 於 市 民 意 識 不 足 也 對 珊 瑚 造 成 影 響 , 當 潮 退 時 , 珊 瑚 所 處 水 深 只 有 一 米 或 以 下, 「 好 多 人 唔 知 自 己 踩 住 珊 瑚 , 以 為 係 石 頭 ; 又 有 人 潛 水 時 , 踩 到 珊 瑚 爛 晒 」 , 珊 瑚 重 複 受 到 「 踐 踏 」 , 「 頭 殼 頂 都 平 埋 」 , 他 無 奈 地 說 : 「 珊 瑚 要 回 復 原 貌 , 真 係 相 當 困 難 。 」
漁護 署 發 言 人 回 覆 本 報 查 詢 時 表 示 , 於 90 年 代 後 期 , 署 方 評 估 本 港 四 處 地 方 發 展 成海 岸 公 園 的 可 能 性 , 當 中 牛 尾 洲 的 優 先 次 序 排 最 低 ; 署 方 將 於 今 年 底 公 布 珊 瑚 群 落生 長 狀 況 , 並 會 跟 進 有 珊 瑚 群 落 受 破 壞 事 件 。
記 者 : 黃 嘉 寶
逢 周 日 刊 出
頂部
blackdogto (巴迪斯濤達)
義務二級版主
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8


UID 151
Total 9196
主題
回覆
精華 3
積分 36730
種子 36730
花蜜 8675
閱讀權限 100
註冊 2006-8-17
Pri. Camera: 
來自 黑暗之中
狀態 離線
發表於 2006-10-22 15:23  資料 文集 短消息  Yahoo!
Many water activities become more popular now, in weekends, Sai Kung looking like Mongkok, and Mongkok is still mongkok...  too many ppls in HK.
I think allof these activities should have a better control and guideline for the organiser. Too much of these would deteriorate the shore/ marine ecosystem, especially fishing...
頂部
 


Untitled Document


當前時區 GMT+8, 現在時間是 2022-5-23 01:25

Powered by Discuz! 5.0.0  © 2006-2008 HKWildlife.Net
Processed in 0.013253 second(s), 7 queries , Gzip enabled
清除 Cookies - 聯繫我們 - HKWildlife.Net - Archiver